Saglabāt

Nojaukt

Ēka Elizabetes ielā 2 ir izteiksmīgs modernisma arhitektūras piemērs. Tā celta 1974. gadā pēc arhitektu J.Vilciņa, A.Ūdra, A.Staņislavska un G.Asara projekta. Šobrīd ēka tiek izīrēta biroju vajadzībām un joprojām tiek aktīvi lietota. Oficiālos dokumentos tā tika vērtēta kā kultūrvēsturiski vērtīga līdz 2020.gada jūnijam, kad LR Kultūras ministrs negaidīti nāca klajā ar ieceri ēku nojaukt, lai šajā vietā būvētu akustisko koncertzāli. Divu dienu laikā lēmums par koncertzāles projekta attīstību Elizabetes ielā 2 tika pieņemts Ministru Kabinetā. Plašāka idejas apspriešana sabiedrībā netika organizēta.

Saglabāt – Nojaukt provocē lēmumu par ēkas Elizabetes ielā 2 likteni pieņemt katram pašam.

 

Ātrums kādā valdība izlēma ēkas vietā plānot koncertzāli, atstāja iespaidu, ka izvēle bijusi viegla vai pat nejauša. Saglabāt – Nojaukt projektā ietverts šis šķietamais vieglums, tiecoties apkopot plašākas sabiedrības viedokļus kodolīgos domugraudos.

 

Laika posmā no 12.10.20. līdz 24.10.20 ikviens ieinteresētais tika aicināts noformulēt savu atbildi uz jautājumu: “Saglabāt vai nojaukt?” Projekts tika prezentēts ekspozīcijā MAD arhitektūras telpā. Visi viedokļi tika iesniegti izskatīšanai LR Kultūras ministrijā un ir apskatāmi @saglabatnojaukt Instagram profilā

Izstāde

MAD arhitektūras telpa
Elizabetes iela 2
438. kabinets

Atklāšana
20.10.2020 18:00

Izstāde atvērta
21.10.2020 – 24.10.2020
10:00-19:00

Izmantotie fotoattēli – Jāņa Vilciņa ģimenes arhīvs (autors – Gunārs Janaitis) • OUTOFBOX